تماس با ما

شرکت تشریفات تجاری ایران کاملا خصوصی است و تحت نظارت و یا وابسته به هیچ نهاد دیگری نمی باشد. ماهیت فعالیت ما مجازی بوده و ما امکان ملاقات و پذیرایی از شما را نداریم لذا مکاتبات صرفاً از طرق زیر انجام خواهد شد:

ایران، تهران، صندوق پستی ۷۷۷۷-۱۴۱۵۵

ایمیل:  info@cip.aero

راهنمای ارتباط با واحدها
واحدتلفنداخلیساعت کارواتس‌آپ
امور مشتریان۰۲۱-۹۱۰۱۵۴۴۶-10 صبح الی 12 شب
رزرو تلفنی۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰-10 صبح الی 12 شب
رزرو تلفنی۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰-10 صبح الی 12 شب
امور مالیفقط تیکت پشتیبانی
بازرگانی۰۹۱۰۰۳۰۳۲۳۰-10 صبح الی 6 بعدازظهر
مدیریت۰۲۱-۹۱۰۱۵۴۴۶10710 صبح الی 6 بعدازظهر
حقوقیفقط تیکت پشتیبانی
امور نمایندگیفقط تیکت پشتیبانی
فرم تماس