تماس با ما

شرکت تشریفات تجاری ایران کاملا خصوصی است و تحت نظارت و یا وابسته به هیچ نهاد دیگری نمی باشد. ماهیت فعالیت ما مجازی بوده و ما امکان ملاقات و پذیرایی از شما را نداریم لذا مکاتبات صرفاً از طرق زیر انجام خواهد شد:

ایران، تهران، صندوق پستی ۷۷۷۷-۱۴۱۵۵

ایمیل:  info@cip.aero

راهنمای ارتباط با واحدها
فرم تماس