تاو آویژه پارس
اطلاعیه

پایان فعالیت بهره بردار موقت جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه امام خمینی

6 مرداد 1401

بر اساس اطلاعات موثق دریافتی و مستندات غیر قابل انکار مشاهده شده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ بهره بردار جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی تغییر خواهد کرد.

با توجه به تصمیم مقامات صالح احصاء شده در قانون؛ مدیریت شهر فرودگاهی ملزم به عدم واگذاری حق بهره برداری از جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی شده است لذا با توجه به منطوق و مدلول تصمیم قضایی صادره که توسط مدیران تشریفات تجاری ایران ملاحظه و اعتبار سنجی شده است، شرکت تاو آویژه پارس که از اول اسفندماه سال گذشته در فرایند بسیار مشکوکی موقتاً در طی یک قرارداد چهار ماهه بهره بردار جایگاه معرفی شده و نتیجه این واگذاری نارضایتی هزاران مسافر و بوجود آمدن مبالغ بسیار زیادی مطالبات برای مسافران و نمایندگان فروش بوده از پایان مردادماه فاقد سمت بوده و هرگونه اخذ وجه تحت هر عنوانی و ثبت رزرو از تاریخ مذکور غیر قانونی و مصداق  تصرف وجوه من غیر حق می باشد.