خبر دوم سایت جدید
اطلاعیه

تغییر نرخ خدمات CIP فرودگاه مهرآباد برای دومین بار در سال ۱۳۹۹

27 بهمن 1399

بر اساس اعلام معاونت بازرگانی جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه مهرآباد، نرخ خدمات این جایگاه از مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۰۱ به شرح زیر تغییر می نماید.

بدینوسیله نرخ های جدید خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی مهرآباد قابل اجرا از تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد:

سرویس تعرفه بزرگسال (تومان)  تعرفه کودک (تومان)  تعرفه مسافر غیر ایرانی (دلار)
خدمات CIP ورودی یا خروجی مسافر ۳۴۸.۰۰۰
۲۳۹.۰۰۰   ۴۴
خدمات VIP ورودی یا خروجی مسافر ۴۵۷.۰۰۰
۲۷۲.۰۰۰  ۴۷
خدمات محدود: (کارت پرواز و ترانسپورت) ۲۰۶.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰
۱۷
خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان CIP ۲۰۶.۰۰۰-۲۸
خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان VIP  ۲۶۰.۵۱۰-۳۳
خدمات ویژه: حیوان خانگی ۱۶۳.۵۰۰ - ۲۴
 خدمات ویژه: گذرنامه ۱۴۱.۷۰۰  - ۲۲
 خدمات ویژه: ویلچر ۱۶۳.۵۰۰  - ۲۴
خدمات ترانسفر Taxi VIP استاندارد فرودگاه  ۲۵۰.۰۰۰
- -
خدمات ترانسفر با خودرو ون  ۳۵۰.۰۰۰
 - -