پردیس داریوش کیش
اطلاعیه

افزایش نرخ سرویس بیزینس لانژ و فست ترک

5 مهر 1400

بر اساس اعلام معاونت بازرگانی پردیس داریوش کیش بهره بردار سرویس BUSINESS LOUNG & FAST TRACK فرودگاه بین المللی امام خمینی

بر اساس اعلام معاونت بازرگانی پردیس داریوش کیش بهره بردار سرویس BUSINESS LOUNG & FAST TRACK فرودگاه بین المللی امام خمینی از تاریخ پانزدهم مهرماه سال جاری تعرفه های این سرویس به میزان 30% افزایش خواهد یافت همچنین کلیه تعرفه ها با 9% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و دریافت خواهد شد.