فرودگاه مهرآباد امروز ۸۰ ساله شد
فرودگاه مهرآباد امروز ۸۰ ساله شد

فرودگاه مهرآباد امروز ۸۰ ساله شد

20 مرداد 1397

این فرودگاه نامش را از روستای مهرآباد گرفته و در سال ۱۳۱۷ با پرواز هواپیماهای آلمانی "یونکرس" فعالیت خود را آغاز کرد.

با شنیدن کلمه «فرودگاه» چه نامی در ذهن شما تداعی خواهد شد؟

قطعاً پاسخ اکثریت مردم ایران به این سئوال «مهرآباد» است. از مهمترین ویژگی های این فرودگاه زیبا این است که اغلب ما از این فرودگاه خاطرات بسیار خوبی داریم.

در سالهای نه چندان دور که این فرودگاه تنها فرودگاه تجاری تهران بود ترمینال 2 مهرآباد محلی بود که به استقبال عزیزانمان در زمان ورود به کشور و یا بدرقه آنان در زمان خروج از کشور می رفتیم. این فرودگاه زیبا امروز 80 ساله شده است. البته فرودگاه امروز با آنچه در خاطرات ما قرار دارد، بسیار متفاوت است و شلوغی و ورودی ایستگاه مترو چهره این فرودگاه را به کلی تغییر داده است.