پاسخ به پرسش‌های شما

پاسخی به پرسش خود نیافتید؟

به ما تیکت بزنید.

فست ترک چیست؟
سرویس مشهور و پر مخاطب فست ترک «عبور سریع» یا "Fast Track" یکی از مهمترین و پرمخاطب ترین سرویس های فرودگاهی در جهان است که به مسافران اجازه می دهد با خرید این سرویس بدون قرار گرفتن در صف های طولانی با گذر از درب های اختصاصی و بدون صف وارد هواپیما شوند، البته سرویس «عبور سریع» هر فرودگاه ممکن است با دیگری تغییرات اندکی داشته باشد که این موضوع ناشی از طراحی فرودگاه، ملاحظات امنیتی و یا حتی سطح دسترسی ها در فرودگاه است.