پاسخ به پرسش‌های شما

پاسخی به پرسش خود نیافتید؟

به ما تیکت بزنید.

لانژ چیست؟ «تفاوت لانژ و سی آی پی»
لانژ «لغت فرانسوی» به معنی جایگاه سابقه طولانی در تاریخ معاصر دارد، اگر برخی لانژ را لمکده معنی می کنند اما همه ما به خاطر داریم در زمانی نه چندان دور و در دورانی که همه چیز معنی و مفهوم داشت، بهترین نقطه سالن سینما لژ «همان لانژ» نام داشت. مراکز مهم نظیر فرودگاهها، هتلها و ... محلی اختصاصی تحت عنوان Lounge «لانژ» را به میهمانان درجه یک و تجاری خود اختصاص می دهند.

آنچه اکنون در کشور ما و برخی نقاط جهان تحت عنوان جایگاه تشریفات اختصاصی CIP معرفی می شود در حقیقت «لانژ افراد مهم اقتصادی» و یا CIP Lounge است. لانژ درجه اول و یا لانژ تجاری در اغلب فرودگاه های معتبر و بزرگ جهان وجود دارد و روزانه هزاران مسافر ویژه از آن استفاده می کنند.

لانژ درجه اول و یا لانژ تجاری ممکن است متعلق به یک شرکت هواپیمایی باشد و یا توسط ارائه دهنده سرویس ویژه خدمات مدیریت شود. در اغلب فرودگاه های بزرگ جهان با تنوع لانژ روبرو هستیم که همزمان با ایجاد رقابت میان سرویس دهندگان، قدرت انتخاب مشتریان را نیز بالا می برد.